Vlastislav Duba                                          

Nový Rychnov 74

tel.: 774 132 834

                                                               

                                                 

                                                

                                                                                                               

oknadveřegarážová vratazatepleníkomínysečení trávyfotogaleriekontakt

 

                                                                                                               

                                                                                    

                                                           

Zateplení

 Proč zateplovat fasády?

Ekonomické důvody: - úspory

Rekonstrukce:

Novostavby:

Technické důvody: - vysoká ochrana stavby

·          

·         http://www.weber-terranova.cz/uploads/pics/Radce_Strnka_027_Obraz_0002.jpg

Co je vnější tepelně izolační kompozitní systém?

·         Takhle vypadá řez zateplovacím systémem - ETICS (External Thermal Isulation Composite Systems)

·         Základem každého zateplovacího systému jsou tepelně izolační desky (EPS nebo MW). Desky jsou přilepeny na obvodovou stěnu lepicí a stěrkovou hmotou a mechanicky kotveny plastovými, talířovými hmoždinkami. Na takto připravenou plochu se vytváří základní vrstva, která je kombinací lepicí a stěrkové hmoty, vyztužené skleněnou síťovinou - proti vzniku prasklin.

·         Jako finální vrstva celého souvrství je omítka.

Proč používat zateplovací systém weber.therm?

Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy stanovenými výrobky.

Z pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že zateplovací systém je brán jako výrobek – jako celek. Musí být nejprve odzkoušen na akreditovaných zkušebnách a certifikován.

Certifikace se však netýká pouze jednotlivých komponentů, ale hlavně celkového systému – skladby…

Odpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost Saint-Gobain Weber Terranova a.s. za ty specifikované vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS), které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.

 

                                              

 e-mail:vlastislav@dubak.cz     

IČ:68545274