Vlastislav Duba                                          

Nový Rychnov 74

tel.: 774 132 834

                                                               

                                                 

                                                

                                                                                                               

oknadveřegarážová vratazatepleníkomínysečení trávyfotogaleriekontakt

 

                                                                                                               

                                                                                    

                                                           

Úspora energie na vytápění

V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů (panelové i nepanelové technologie).

V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění, a to realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření - výměnou  oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd. Při dosažení třicetiprocentních úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší, a to 850 Kč/m2 u rodinných domů respektive 600 Kč/m2 u bytových domů OBYTNÉ PODLAHOVÉ PLOCHY.

A - Úspory energie na vytápěníV oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií
na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení rodinných domů.

 

 Podporované opatření

 Výše podpory

A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla

na vytápění max. 40 kWh/m2

2200 Kč/m2 podlahové plochy ,
max. na 350 m2 podlahové plochy

A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla

na vytápění max. 70 kWh/m2

1550 Kč/m2 podlahové plochy ,
max. na 350 m2 podlahové plochy 

Při celkovém zateplení (A.1) je zároveň požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření.

A.2 - Dílčí zateplení
- snížení měrné roční potřeby tepla
na vytápění o 30 %
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu,
c) podlahy, d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

 850 Kč/m2 podlahové plochy ,
max. na 350 m2 podlahové plochy

A.2 - Dílčí zateplení
- snížení měrné roční potřeby tepla
na vytápění o 20 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu,
c) podlahy, d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací

 

650 Kč/m2 podlahové plochy ,
max. na 350 m2 podlahové plochy
 

Kdo může žádat

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.

SPOLUPRACUJEME:

 finanční poradce:  pověřený pracovník banky

Rita Bednářová   tel.: 737 641 064

 VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Jiří Štefl - projekční kancelář Palackého 5001/1, 586 01  Jihlava

vzorový příklad úspory

 

 

 

                                              

 e-mail:vlastislav@dubak.cz     

IČ:68545274